Katalogtekst Portræt Nu! 2011 på Nationalhistorisk Museum, Frederiksborg Slot (2011)


Bergur Thorberg: Mr. Gissurarsin's Confession (Songs from a street sweeper) Video 2min 09sek - 2007

Last ned artikkel her (rtf)

Medforfatter til 'Å bevare det flyktige' (2007)


Les mer (nett)

Dokumentasjon og arkivering av performancekunst.
  " Denne artikkelen baserer seg i stor grad på samtaler og e-post med kunstnere som jobber innen feltet performancekunst, eller andre aktører som er aktive på dette området. Performance er et stort og sammensatt felt, og som nettopp derfor gir ekstra utfordringer i forhold til et eventuelt organisert dokumentasjonsarbeid."
Skrevet til lanseringen av performancekunst.no (2007)

Les mer (nett)
Last ned artikkel her (rtf)


Honorering av performancekunst
  "Praksisen med honorar og utstillingsvederlag varierer i stor grad og oppleves derfor som usikkert for mange kunstnere. Performance står her i en særstilling, både fordi det faktisk er en forestilling som blir vist, samt at performance som uttrykk lett kan falle mellom to stoler; billedkunsten og scenekunsten."
Skrevet til lanseringen av performancekunst.no (2007)

Les mer (nett)
Last ned artikkel her (rtf)